MALIGNITY PRSNÍKA a OVÁRIÍ

Ak dokážeme cieľ diagnostikovať včas, potom môžeme aj úspešne cielene liečiť

8. - 9. september 2023
Falkensteiner Hotel Bratislava

Odborný garant: MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD.

Miesto konania

Falksteiner Hotel Bratislava****

Pilárikova 7372, 811 03 Bratislava

Webová stránka hotela

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK.
Pasívna účasť: 8. 9. 2023 – 3 kredity; 9. 9. 2023 – 3 kredity. Aktívna účasť: autor prednášky – 10 kreditov.