Registrácia

Registrácia bola ukončená.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno a priezvisko
Zadajte, prosím, platnú e-mailovú adresu
Dátum narodenia
Mám záujem o ubytovanie – izba obsadená 1 osobou
Cena za izbu: 152,50 € / noc vrátane miestneho poplatku.
V prípade, že kapacita single izieb bude obsadená, budete ubytovaná/ý s niekým na double izbe.
Mám záujem o ubytovanie – izba obsadená 2 osobami
Cena za izbu: 186 € / noc vrátane miestneho poplatku.
Mám záujem o dopravu
Mám záujem o celodenné parkovanie v hoteli

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK. Pasívna účasť: 8. 9. 2023 – 3 kredity; 9. 9. 2023 – 3 kredity. Aktívna účasť: autor prednášky – 10 kreditovNeoddeliteľnou súčasťou podujatia bude občerstvenie.

Nepeňažné plnenie poskytnuté na odbornom podujatí vo forme stravy, účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní, vrátane hodnoty ubytovania a dopravy poskytnutej v súvislosti s týmto vzdelávaním, je oslobodené od dane z príjmu. Nepeňažné plnenie podlieha oznamovacej povinnosti podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

Súhlasy